2021.10.26.
PÉKMESTER BISCUITS KFT.
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Lezárult a Pékmester Biscuits Kft. balatonkenesei telephelyének fejlesztése a koronavírus hatásának ellensúlyozására című pályázat A Pékmester Biscuits Kft. 32 363 261 forint vissza térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium, mint Támogató által
meghirdetett „A mikro-, és kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című pályázati kiíráson. A 46 millió forintot meghaladó összköltségvetésű beruházásból az üzem technológiai fejlesztése, továbbá eszközparkjának felújítása valósult meg.

A GINOP-1.2.8-20-2020-01243 projekt eredménytermékeként megtörtént az üzem belső szerkezeti átalakítása, a gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálás miatt a készletnyilvántartási rendszer és a vendéglátás, továbbá az értékesítés modernizálása, a háttér hűtőkapacitás bővítése. A pályázat a koronavírusjárvány hatásának ellensúlyozására a munkahelymegőrzést segítette.
A projekt megvalósítása során a vállalkozás a beruházásokkal megerősítette a több lábon állást illetve a munkahelymegtartást, melyek a jelenlegi helyzetben kulcsfontosságúak voltak a jövőbeli tervek megvalósításához.
Telefon: +36 88 574 800
E-mail: info@katicapekseg.hu


GINOP-1.2.8-20-2020-01243 Pékmester Biscuits Kft. balatonkenesei telephelyének fejlesztése a koronavírus hatásának ellensúlyozására

A kedvezményezett neve: Pékmester Biscuits Kft.

A projekt címe: Pékmester Biscuits Kft. balatonkenesei telephelyének fejlesztése a koronavírus hatásának ellensúlyozására

A visszatérítendő támogatás összege: 32 363 261.- Ft. GINOP-1.2.8-20-2020-01243

A támogatás intenzitása: 70%

A projekt tartalma: A GINOP-1.2.8-20-2020-01243 projekt eredménytermékeként megtörtént az üzem belső szerkezeti átalakítása, a gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálás miatt a készletnyilvántartási rendszer és a vendéglátás, továbbá az értékesítés modernizálása, a háttér hűtőkapacitás bővítése. A pályázat a koronavírusjárvány hatásának ellensúlyozására a munkahelymegőrzést segítette.

A GINOP-1.2.8-20-2020-01243 projekt futamideje: 2020.09.01-2021.08.31.

  • a kedvezményezett neve: Pékmester Biscuits Kft.
  • a projekt tartalmának rövid bemutatása:

A Pékmester Biscuits Kft. vissza térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium, mint Támogató által meghirdetett „A mikro-, és kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című pályázati kiíráson. A 46 millió forintot meghaladó összköltségvetésű beruházásból az üzem technológiai fejlesztése, továbbá eszközparkjának bővítése történt. A projekt megvalósítása során az üzem belső szerkezeti átalakítása, a háttér hűtőkapacitás bővítése, a készletnyilvántartási rendszer, a vendéglátás-, és az értékesítés modernizálása, illetve a háttér hűtőkapacitás bővítése valósult meg. A pályázat a koronavírusjárvány hatásának ellensúlyozására a munkahelymegőrzést segítette.

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:

Pékmester Biscuits Kft.

A KÉPZÉSEK ELNEVEZÉSE ÉS CÉLJA:

  1. Munka és magánélet összehangolása 80 órás képzés:2022.10.06-2022.12.14

Cél a munkavállalók és a munkáltatók együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében. A család, illetve magánélet és a munka egyensúly kialakításának, megőrzésének támogatása.
A tréning célja, hogy a résztvevők megszerezzék a munka és a magánélet megfelelő és hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, együttműködési, konfliktus és stressz kezelési készségeket; elsajátítsák az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, önismereti, helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, a pozitív, kooperatív gondolkodás és megküzdő képesség attitűdjét; a generációk közötti együttműködés családi és közösségi lehetőségeit, a segítő kapcsolat mentálhigiénéjét és lehetséges formáit. Tananyagegységek: Mentálhigiénés ismeretek és készségek, Kommunikációs hatékonyság fejlesztés, stressz- és konfliktuskezelés, Hatékony idő- és erőforrás gazdálkodás, Segítő kapcsolatok kialakításának támogatása

  1. Munkavállalók készség- és kompetenciafejlesztés 100 órás képzés: 2023.01.16-2023.04.28

 Cél: A résztvevők megismertetése a kommunikáció alapfogalmaival. Fejlesszék önismeretüket, képesek legyenek önértékelésre és önmaguk menedzselésére. Szervezeti hatékonyság növelése. Cél az önmenedzselés fejlesztése
1. Önismeret, önértékelés, készségek, képességek felmérése:
• Személyiségtípusok
• Extrovertált és introvertált viselkedés
• Asszertív magatartások, magatartásminták
2. Kommunikációs ismeretek
• Kommunikációs alapismeretek
• Kommunikációs stílus
• Verbális és non-verbális kommunikáció
3. Tárgyalástechnika
• Kommunikáció és tárgyalástechnika
• Személyközi tárgyalások, interjú technikák
• Viselkedés, öltözködés
4. Konfliktus-kezelés és stressz-menedzsment
• A konfliktusok típusai
• Konfliktuskezelési módok
• Konfliktuskezelési módok és technikák
• Konfliktuskezelési stílus és eszközrendszer alkalmazása gyakorlatban
• Stresszmenedzsment

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

11,1 millió forint

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

70%

 A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP_Plusz-3.2.1-21-2021-00001, 21951/36/00031